Sedacija

Za sve pacijente koji osjećaju strah od stomatologa ili jednostavno žele biti opušteni i smireni prilikom izvođenja dentalnog zahvata, u poliklinici REGENIUS nudimo posebnu vrstu anestezije poznatu pod nazivom svjesna sedacija.

Svjesna sedacija omogućava pacijentima da ostanu budni i dalje surađuju s liječnikom dentalne medicine, a pri tome ne osjećaju bol, strah ili bilo kakvu nelagodu.

Svi pacijenti koji se odluče na sedaciju, za vrijeme trajanja cjelokupnog dentalnog zahvata pod strogom su kontrolom specijaliste anesteziologije.

Sedacija se provodi u strogo kontroliranim uvjetima koji zadovoljavaju najviše svjetske standarde.

Desetak minuta prije početka zahvata anesteziolog u strogo kontroliranim uvjetima intravenoznim putem uvodi anestetik, a njegovu količinu precizno određuje na temelju parametara kao što su dob, težina, vrsta i trajanje zahvata te zdravstveno stanje pacijenta.

Svjesna sedacija najčešće se daje pacijentima kod kojih je potrebno obaviti teže i opsežnije kirurške zahvate (implantologija, parodontne operacije, komplicirana vađenja i slično), ali je primjenjiva i kod djece mlađe životne dobi, hendikepiranih osoba te osoba s posebnim potrebama. Za vrijeme sedacije pacijentu se kontrolira tlak, puls, zasićenost kisikom, a po potrebi može se upotrijebiti i EKG. Šest sati prije dogovorenog zahvata pacijentu nije dopušteno piti i jesti.

Stanje pospanosti nakon završenog zahvata prolazi već nakon dvadesetak minuta te je i u tom razdoblju pacijent pod nadzorom anesteziologa. I za stomatologa i za pacijenta sedacija je olakšala izvedbu većih kirurških zahvata te se sve češće koristi i prilikom rutinskih stomatoloških zahvata.


    Priložite datoteku

    Molimo da prije unošenja svojih osobnih podataka proučite našu Politiku privatnosti dostupnu na našoj web stranici