Povećanje velikih usana

Velike i male usne najvidljiviji su dio ženskog spolovila. Ponekad su velike usne genetski nedovoljno razvijene, ali tijekom života uglavnom dolazi do njihove atrofije zbog bolesti ili jednostavno do prirodne atrofija uzrokovane starenjem. 

OPERATIVNI ZAHVAT

Najbolji način za korekciju atrofije je lipofiling. Riječ je o prirodnoj metodi kod koje se na minimum smanjuje mogućnost odbacivanja tkiva. Transferirana mast mekana je i oponaša prirodno tkivo koje se tu nalazi. Zahvat se može učiniti u lokalnoj ili općoj anesteziji. 

OPORAVAK

Nakon zahvata preporučuje se 3 tjedna izbivati sa sportskih aktivnosti te se 6 tjedana suzdržavati od seksualnih aktivnosti.