Povećanje obujma penisa

U zadnje vrijeme sve su češći upiti muškaraca koji bi željeli ovu intervenciju. Treba naglasiti da se ovom metodom ne može produžiti ali obujam penisa se može povećati i do 30%. Svaka osoba, pa tako i ona mršava, ( anoreksija isključena ) posjeduje od 500 do 600 kubika masti, što znači da ima dovoljno potencijalnog, prirodnog materijala za podebljanje muškog spolovila. Izvađeno masno tkivo, najčešće sa trbuha i bedara, stavlja se u poseban uređaj koji je trenutno jedini u Hrvatskoj u poliklinici REGENIUS, gdje se diferenciraju matične stanice od masnoga tkiva. Do sada se ova operacija izvodila samo običnim injektiranjem vlastitog masnoga tkiva pod kožu penisa. Ponekad bi došlo do resorpcije masti tako da bi rezultat bio nezadovoljavajući.

Kod nas je zahvaljujući Celution aparaturi izbjegnut ova momenat, jer se posebnom centrifugom masne stanice ” ispiru ˝specijalnima enzimima i odvajaju od matičnih stanica, koje se potom ubrizgavaju pod kožu penisa. Rezultat je trajno povećanje penisa. Sama operacija traje oko 2 do 3 sata, anesteziolog odlučuje o vrsti anestezije a postoperacijski tijek je lagan i skoro bezbolan. Higijena treba da bude izuzetno zastupljena a spolni odnosi su mogući za oko 3 tjedna.


    Priložite datoteku

    Molimo da prije unošenja svojih osobnih podataka proučite našu Politiku privatnosti dostupnu na našoj web stranici