Mali kirurški zahvati

Ožiljci, fibromi, atheromi

Najčešće nastaju usljed oštećenja kože zbog neke ozljede ili upalnog procesa. Organizam stvara novo vezivno tkivo kako bi se oštećenje nadoknadilo, no nastaje defekt koji se više nikada u potpunosti ne može ukloniti. Moderna medicina ne poznaje metodu koja bi koži mogla vratiti prijašnji izgled. Ožiljak možemo samo smanjiti i ublažiti. Neke vrste ožiljaka, fibroma i atheroma u poliklinici REGENIUS tretiramo sa matičnim stanicama dobivenim iz masnoga tkiva. To se radi sa onim tvorevinama koje imaju izvjesna ulegnuća i gdje nedostaje tkiva. Masne stanice se uzimaju sa trbuha i bedara, u aparaturi Celution se pod velikom centrifugalnom silom odvajaju masne stanice od matičnih stanica koje se potom ispiru specijalnim enzimima. Tako pripremljen koktel se injektira u oštećeno tkivo.

Dakle, pomoću lipo-injekcije se pristupa uklanjanju manjih deformiteta. Ovom metodom možemo postići jedan prihvatljiv estetski momenat, jer ožiljci i slične tvorevine su često razlog velikih psihičkih problema, osobito ako se nalaze na vidnim mjestima. Pacijent gubi samopouzdanje, povlači se u sebe, izbjegava društvo, što opet rezultira jednim općim nezadovoljstvom koje se ispoljava i na privatnom i na poslovnim polju. Zato nikako ne smijemo marginalizirati osobe sa ovim problemima.

Odstranjivanje madeža

Odstranjivanje madeža vrši se operativnim putem (operacija madeža). Nepisano pravilo je da se za odstranjivanje madeža uzme uklonjeno tkivo i pošalje na patohistološku analizu kako bi se isključila bilo kakva bolest. Madež se mora u cijelosti ukloniti i površinski dio i onaj dio koji se nalazi ispod kože. Kada se radi o manjem madežu rana se direktno šiva a ukoliko je madež veći tada se primjenjuje uzimanje lokalnih režnjeva sa strane ili slobodnih transplantata kože. U većini slučajeva madeži su dobroćudne tvorevine koje ne predstavljaju nikakvu smetnju.

Skidanje madeža najčešće se vrši iz estetskih razloga ( madež na licu, čelu, bradi, preveliki, dlakavi i sl. ) ali i kada predstavljaju opasnost po zdravlje. Po nekim istraživanjima čak 30% malignog melanoma nastaje iz madeža. Zato moramo biti jako oprezni kod izlaganja suncu ili vještačkim izvorima zračenja jer se time povećava rizik od malignog oboljenja. Također i osobe koje na svom tijelu imaju veliki broj madeža, imaju i veći rizik od malignog oboljenja. U svakom slučaju moramo pratiti njihovu boju, oblik, veličinu, strukturu. Ukoliko madež počinje mijenjati dosadašnji oblik ili boju, ako počinje iz njega izlaziti sukrvica, ako počinju da svrbe ili se pojave nakon dvadesete godine života, na njih itekako treba obratiti pozornost.

Kada se vrši uklanjanje madeža sa vidljivih dijelova treba paziti da na tom mjestu ne ostane ožiljak te je neophodno poznavati anatomske karakteristike pojedinih regija, kao i različite kirurške tehnike. Stoga je veoma bitno da ovaj operativni zahvat izvede stručna i kvalificirana osoba jer operacija madeža nerijetko može prouzročiti da se na mjestu uklonjenog madeža mogu pojaviti ožiljci i hiperpigmentacija koji se kasnije teško uklanjaju.

Trajno odstranjivanje tetovaža

U poliklinici REGENIUS od malih kirurških zahvata radimo operativno odstranjenje tetovaže, madeža, fibroma, atheroma i sl. Što se tiče tetovaža moramo naglasiti da uklanjanje tetovaže radimo samo na manjim tetovažama dok se za skidanje tetovaže većih dimenzija koriste razni laseri, najbolji su svakako Q-Switch laseri. Stoga svim pacijentima koje muči ovaj problem savjetujemo da potraže polikliniku koja radi sa ovim laserima.


    Priložite datoteku

    Molimo da prije unošenja svojih osobnih podataka proučite našu Politiku privatnosti dostupnu na našoj web stranici