Politika Privatnosti

 • REGENIUS d.o.o. ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR. Radi ostvarenja ovih zakonskih zahtjeva REGENIUS kontinuirano educira svoje zaposlenike, a s partnerima koji nam pružaju poslovnu podršku ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
 • REGENIUS d.o.o. Zagreb, Planinska 13A, OIB: 80595376633 (dalje: REGENIUS ili Poliklinika) kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni i koji su pribavljeni u sklopu djelatnosti Poliklinike (ime, prezime, OIB, kontakt podaci, zanimanje, zdravstveni status prije i tijekom pružanja usluga u Poliklinici, liječnička dokumentacija kojom se opisuje zdravstveni status), bilo da su podatci dobiveni od Vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora, a radi urednog i profesionalnog izvršenja ugovornih obveza (prije i tijekom pružanja usluga zdravstvene skrbi koje nudi naša Poliklinika), zadovoljenja naših legitimnih interesa (npr. ispunjavanje vaših zahtjeva, unaprjeđenje postojećih i razvoj novih usluga, vođenje sudskih postupaka i vođenje evidencije o njima), kao i nužnog poštivanja zakonskih obveza (npr. izrada računovodstvenih dokumenata i izvještaja, informiranje nadležnih ministarstava sukladno propisima).
 • Poliklinika će Vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza odnosno legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja vaše privole prestaje obrada.
 • Danu privolu u svakom trenutku možete povući, i to na jedan od sljedećih načina:
 • slanjem zahtjeva na adresu e-pošte info@regenius.hr,
 • slanjem zahtjeva poštom na adresu Poliklinike „na pažnju Službenika za zaštitu osobnih podataka“,
 • predajom zahtjeva osobno u Poliklinici.

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako ćemo vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

 • REGENIUS se obvezuje čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:
 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem ugovora u kojem ste stranka (npr. ugovorni partneri za laboratorijsku dijagnostiku, računovodstvene, IT usluge i sl.)
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava, MUP)
 • kada su ti podatci potrebni ministarstvu, sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
 • kada je Poliklinika zakonski dužna dostavljati te podatke.

 

 • Ovisno o pravnoj osnovi obrade osobnih podataka Vaša prava mogu biti sljedeća:
 • zatražiti pristup osobnim podatcima koji se odnose na Vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podatci dostavljaju i razdoblju pohrane
 • zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa Poliklinike ili u slučaju obrade radi izravnog marketinga
 • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad Vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom Poliklinike za obradu, kad prigovorite obradi za svrhu izravnog marketinga, kad je to potrebno radi poštivanja zakonskih obveza kojima podliježe REGENIUS te u slučaju eventualne nezakonite obrade. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojima Poliklinika podliježe, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
 • prenijeti podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na privoli ili izvršenju ugovora u kojem ste stranka, odnosno ako se obrada provodi automatizirano i ako je to tehnički izvedivo
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).
 • Svoje osobne podatke niste obvezni dati na uvid Poliklinici. Ipak imajte na umu da u slučaju uskrate davanja određenih podataka Poliklinika neće moći pružiti zahtijevanu uslugu, osobito imajući u vidu neophodnu prilagodbu dijagnostičkih i terapijskih tretmana Vašim potrebama i Vašem trenutnom zdravstvenom stanju.