Dr.sc. Anto Dujmović, dr.med. - Regenius

Dr.sc. Anto Dujmović, dr.med.

Dr. sc. Anto Dujmović plastični je kirurg na Zavodu za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine.

  1. godine s odličnim uspjehom položio je specijalistički ispit iz opće kirurgije.

2014.g. s odličnim uspjehom položio je ispit iz uže specijalizacije plastično-rekonstruktivne I estetske kirurgije.

Od 2017.g. asistent je na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

2017.g. doktorirao je na poslijediplomskom doktorskom studiju iz Biomedicine i zdravstva.

Naslov doktorske dizertacije glasi “Utjecaj estetskih rezultata poštedne operacije karcinoma dojke na kvalitetu života I pojavu simptoma depresivnih poremećaja”.

U okviru subspecijalističke edukacije boravio je na UKC Ljubljana na Zavodu za plastičnu, rekonstruktivnu I estetsku kirurgiju. Educirao se iz područja kirurgije šake na Department of Orthopedic Surgery Copenhagen University Hospital Gentofte, Denmark. Pohađao je brojne radionice i tečajeve iz estetske kirurgije u Parizu, Beču, Budimpešti, Ateni, Beogradu, Bologni, Rimu, Brnu, Krakovu Ljubljani i Zagrebu. Sudjelovao je na brojnim domaćim i stranim kongresima, posebice iz područja rekonstruktivne kirurgije dojke, onkoplastične kirurgije, mikrokirurgije estetske kirurgije I estetske medicine. Pohađajući brojne konferencije i surađujući sa stručnjacima iz cijelog svijeta i dalje se aktivno usavršava i primjenjuje najnovije spoznaje iz estetske medicine u svakodnevnoj praksi.

Posebno treba istaknuti nagradu Europskog društva za plastičnu rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju za 2015. kada je dr Dujmović izabran za ESPRAS fellowa te je boravio i educirao se iz područja plastične I estetske kirurgije u Uniklinik Aachen, Njemačka pod mentorstvom prof. dr.sc. Norberta Palluae.

Autor je ili koautor brojnih znanstvenih radova, od kojih je 6 indeksirano u Current Contentsu. Aktivni je član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju, Hrvatskog kirurškog društva te više međunarodnih stručnih asocijacija.

Priložite datoteku

Molimo da prije unošenja svojih osobnih podataka proučite našu Politiku privatnosti dostupnu na našoj web stranici