Doc.dr.sc. Emil Dediol - Regenius

Doc.dr.sc. Emil Dediol

Doc.dr.sc. Emil Dediol rođen je u Dubrovniku. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine diplomira kao jedan od najuspješnijih studenata u svojoj generaciji. Na istom fakultetu brani doktorsku disertaciju te je zaposlen kao docent na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju. Završio je specijalizaciju iz maksilofacijalne kirurgije te subspecijalizaciju iz plastične kirurgije glave i vrata.

Dobitnik stipendije Europskog društva za maksilofacijalnu kirurgiju u sklopu koje je boravio dva mjeseca u University College of London Hospital u Londonu. Usavršavao se iz područja plastične kirurgije glave i vrata boraveći na Klinikama u Glasgowu, Londonu, Dresdenu, Regensburgu te Torontu. Sudjelovao na brojnim stručnim kongresima i tečajevima iz područja plastične kirurgije glave i vrata. Autor je brojnih znanstvenih radova iz područja kirurgije glave i vrata.

Bavi se cijelim nizom kirurške problematike glave i vrata a uži interes mu je plastično rekonstruktivna te estetska kirurgija glave i vrata.

Priložite datoteku

Molimo da prije unošenja svojih osobnih podataka proučite našu Politiku privatnosti dostupnu na našoj web stranici