Rođen 29.10.1972. u Kopru R.Slovenija

1987 završio Osnovnu školu Mate Balota u Bujama

1991 završio Srednju medicinsku školu u Piranu R.Slovenija

2001 završio usavršavanje za instrumentara na Klinici za kirurgiju u KBC Rijeka

2009 završio Studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Rijeci

1992 – 2001 radio na HMP D.Z. Umag

2002 – 2006 radio u Kirurškoj ambulanti Doma zdravlja Umag

2006 – 2017 radio kao instrumentar u Specijalnoj bolnici „Dr.Nemec“ u Matuljima

2017 radim kao glavni tehničar u Poliklinici Regeniusu – poliklinika za stomatologiju, estetsku i regenerativnu kirurgiju i estetsku kirurgiju stopala u Zagrebu

2017 završio Sveučilišni diplomski studij Sestrinstva – menadžment u sestrinstvu na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci

USAVRŠAVANJA:

1996 HITNA  MEDICINSKA POMOĆ  U IZVANBOLNIČKIM UVJETIMA

1996 UTAPANJE  I SPAŠAVANJE NA  MORU

1996 EKG  MONITORING

1998 EKG  MONITORING  S OSNOVAMA KARDIOPULMONALNE  REANIMACIJE

1998 BOLESNICI  OBOLJELI OD AIDS-a  I SPECIFIČNOSTI VEZANE  ZA HMP

2002 KLINIČKA  TRANSFUZIOLOGIJA  U PRAKSI

2005 OSIGURANJE  KVALITETE U ZDRAVSTVENIM  USTANOVAMA PRANJE, DEZINFEKCIJA  I STERILIZACIJA

2008 ZAVRŠEN  TEČAJ ILS-a ( Immediate Life Support ) – ERC

2009 STERILIZACIJA  I DEZINFEKCIJA U OPERACIJSKIM  SALAMA

2009 AO  TRAUMA COURSE – Principles  in Operative Fracture Management  for Operating Room Personnel

2013 AO  TRAUMA COURSE – Advanced  Principles of Fracture Management  for Operating Room Personnel

 


    Priložite datoteku

    Molimo da prije unošenja svojih osobnih podataka proučite našu Politiku privatnosti dostupnu na našoj web stranici